Notaries in Europe directory

ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
Propunerile Ministerului Justiției cu privire la reanalizarea tematicii şi bibliografiei...
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat azi,...
  Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat lista...
Notari Bucureşti - Notar sector 1 - Birou notar public David Cătălina

Birou notar public David Cătălina  

Biroul notarului public David Cătălina îşi desfăşoară activitatea în cadrul Camerei notarilor publici Bucuresti în circumscriptia Judecătoriei Sectorului 1 din municipiul Bucuresti.

Sediu adresa notar public David CătălinaSediul/adresa Birou notar public David Cătălina
Str. Dr. Felix nr. 14, et. 2, ap. 51, sector 1, Bucuresti
Numar telefon David CătălinaTelefon / Fax: Tel/Fax: 021 314 10 85
Adresa e-mail David CătălinaAdresa de e-mail: office@bnpdavid.ro

 

Vezi şi alţi notari publici din zonă: