Notaries in Europe directory

ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
Propunerile Ministerului Justiției cu privire la reanalizarea tematicii şi bibliografiei...
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat azi,...
  Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat lista...
Notari Bucureşti - Notar sector 3 - Birou notar public Nemesis - Seceleanu Lidia, Petcu Marius, Munteanu Laura Mirela, Şurlea Alexandru Valeriu

Birou notar public Nemesis - Seceleanu Lidia, Petcu Marius, Munteanu Laura Mirela, Şurlea Alexandru Valeriu  

Biroul notarial "Nemesis" - Seceleanu Lidia, Petcu Marius, Munteanu Laura Mirela, Şurlea Alexandru Valeriu îşi desfăşoară activitatea în cadrul Camerei notarilor publici Bucuresti în circumscriptia Judecătoriei Sectorului 3 din municipiul Bucuresti.

Sediu adresa notar public Nemesis<br>Seceleanu Lidia<br>Petcu Marius<br>Munteanu Laura Mirela<br>Şurlea Alexandru Valeriu<br>Sediul/adresa Birou notar public Nemesis
Seceleanu Lidia
Petcu Marius
Munteanu Laura Mirela
Şurlea Alexandru Valeriu


Str. Lipscani nr.19, sector 3, Bucuresti
Numar telefon Nemesis<br>Seceleanu Lidia<br>Petcu Marius<br>Munteanu Laura Mirela<br>Şurlea Alexandru Valeriu<br>Telefon / Fax: Tel/Fax: 021 312 71 72
021 312 71 77
Adresa e-mail Nemesis<br>Seceleanu Lidia<br>Petcu Marius<br>Munteanu Laura Mirela<br>Şurlea Alexandru Valeriu<br>Adresa de e-mail: bnpnemesis@yahoo.co.uk
marjusmarjus@yahoo.com

Vezi şi alţi notari publici din zonă: