Notaries in Europe directory

ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
Propunerile Ministerului Justiției cu privire la reanalizarea tematicii şi bibliografiei...
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat azi,...
  Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat lista...
Notari Bucureşti - Notar sector 4 - Birou notar public Jipa Florentina Mihaela

Birou notar public Jipa Florentina Mihaela  

Biroul notarial Jipa Florentina Mihaela îşi desfăşoară activitatea în cadrul Camerei notarilor publici Bucuresti în circumscriptia Judecătoriei Sectorului 4 din municipiul Bucuresti.

Sediu adresa notar public Jipa Florentina MihaelaSediul/adresa Birou notar public Jipa Florentina Mihaela
B-dul Al.Obregia nr.8, bl.OD2, sc.2, parter, ap.46, sector 4, Bucuresti
Numar telefon Jipa Florentina MihaelaTelefon / Fax: Tel/Fax: 021 460 33 96
021 683 16 75
Adresa e-mail Jipa Florentina MihaelaAdresa de e-mail: bnpmihaelajipa@yahoo.com

 

Vezi şi alţi notari publici din zonă: