Notaries in Europe directory

ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
Propunerile Ministerului Justiției cu privire la reanalizarea tematicii şi bibliografiei...
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat azi,...
  Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat lista...
Notari Bucureşti - Notar sector 6 - Birou notar public Amzulescu Marius

Birou notar public Amzulescu Marius  

Biroul notarial Amzulescu Marius îşi desfăşoară activitatea în cadrul Camerei notarilor publici Bucuresti în circumscriptia Judecătoriei Sectorului 6 din municipiul Bucuresti.

Sediu adresa notar public Amzulescu MariusSediul/adresa Birou notar public Amzulescu Marius
B-dul. Timişoara nr. 69A, bl. C13A, sc.A, parter, ap. 2, sector 6, Bucuresti
Numar telefon Amzulescu MariusTelefon / Fax: Tel/Fax: 021 444 32 83
021 444 32 68
Adresa e-mail Amzulescu MariusAdresa de e-mail: bnpamzulescu@gmail.com

Vezi şi alţi notari publici din zonă: