Notaries in Europe directory

ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
Propunerile Ministerului Justiției cu privire la reanalizarea tematicii şi bibliografiei...
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat azi,...
  Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat lista...

Notari Ialomiţa

Lista notari publici Ialomita. Gasiti mai jos orice birou notarial sau notariat din Ilfov.

In judeţul Ialomiţa - sunt numiţi un număr de 42 notari publici la care se adaugă 2 notari publici numiţi în altă circumscripţie a Camerei şi care s-au asociat cu un notar public din cadrul judeţului şi 1 notar public numit în circumscripţia altei Camere care s-a asociat cu un notar public din cadrul judeţului. Dintre aceştia un număr de 22 notari publici funcţionează în municipiul Bucureşti prin asocierea cu un notar public din municipiul Bucureşti, 1 notar public funcţionează in judeţul Călăraşi prin asociere cu un notar din cadrul judeţului, 1 notar public funcţionează in judeţul Ilfov prin asociere cu un notar din cadrul judeţului 1 notar s-au suspendat pentru incompatibilitate, 1 notar public a încetat calitatea de notar iar 2 notari publici nu au început încă activitatea.

Cei 17 notari publici aflaţi în funcţie la sfârşitul anului 2011 erau repartizaţi în 8 localităţi din cadrul judeţului şi îşi desfăşurau activitatea în 14 birouri din care 11 birouri individuale şi 3 birouri de asociaţi.

Media actelor autentice încheiate de un notar public este de 174 acte/luna şi de 10 dosare succesorale/lună, deservind un număr de 19371 locuitori/notar.

Situaţia statistică pe circumscripţii se prezenta astfel la finele anului 2011:

Circumscripţia Judecătoriei Slobozia:

  • număr notari publici: 7
  • număr acte autentice/lună/notar: 198
  • număr dosare succesorale: 8

circumscripţia Judecătoriei Urziceni: număr notari publici: 6

  • număr acte autentice/lună/notar: 140
  • număr dosare succesorale : 11

circumscripţia Judecătoriei Feteşti:

  • număr notari publici: 4
  • număr acte autentice/lună/notar: 183
  • număr dosare succesorale: 13
Birou notar public Moraru Raluca Ana, Stuparu Ion
Birou notar public Petcu Laura Ingrid
Birou notar public Stuparu Ion, Moraru Raluca Ana
Birou notar public Dinca Mirela Luminita
Birou notar public Dutu Neagu Luiza Maria
Birou notar public Patrascu Petre
Birou notar public Vasilescu Elena
Birou notar public Ignat Gabriela Cornelia
Birou notar public Paun Mariana
Birou notar public Sava Doina
Birou notar public Stuparu Costin Marian
Birou notar public Finteanu Delia Elena
Birou notar public Andor Gabriela
Birou notar public Dumitrache Gabriela
Birou notar public Dan George, Dan Laurentiu
Birou notar public Dan Laurentiu, Dan George
Birou notar public Ion Traian
Birou notar public Nitu Cristina Emilia