Notaries in Europe directory

ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
ANEXA la Hotărârea nr. 29/25.04.2013 Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind...
Propunerile Ministerului Justiției cu privire la reanalizarea tematicii şi bibliografiei...
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat azi,...
  Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a publicat lista...
Utile - Subiecte notar stagiar - Subiecte notari stagiari 2010 Camera Bucuresti - Subiectul 1 - Sunt lovite de nulitate relativă

Subiectul 1 - Sunt lovite de nulitate relativă  

1. Sunt lovite de nulitate relativă:

a. Testamentul încheiat de minor în ziua în care a împlinit 16 ani, dacă nu dispune de mai mult de jumătate din averea sa mobilă şi imobilă;

b. Actul juridic încheiat de cel lipsit de capacitate de exerciţiu, indiferent că ar fi vorba de un act juridic de administrare sau de un act juridic de dispoziţie şi indiferent dacă actul respectiv îl prejudiciază sau nu pe incapabil;

c. Actul juridic de administrare încheiat de cel cu capacitate de exerciţiu restrânsă, indiferent că este sau nu lezionar şi indiferent dacă cel în cauză are sau nu discernământ.

Vezi şi celelalte subiecte: